ZON

Alhoewel wind, getijdenenergie en biomassa uiteindelijk ook van de zon komen, besteden we hier alleen aandacht aan de vormen die direct van de zon afkomstig zijn.

En om meteen maar even een misverstand uit de wereld te helpen: op het oppervlak van Nederland valt per jaar meer dan 70 keer méér zonne-energie dan we met z’n allen aan energie gebruiken! Er is dus méér dan voldoende! Aan ons de uitdaging om daar slim gebruik van te maken.
Het nuttig bruikbare dak- en gevelopppervlak voor toepassing van zonne-energie in Nederland bedraagt circa 800 km²! Indien in 2050 de helft van de warmtevraag (totaal 240 PJ) door zonnewarmte met seizoensopslag moet worden gedekt is daarvoor ca. 80 km² collectoroppervlak nodig.

Zonne-energie kunnen we op drie verschillende manieren toepassen:
• Passieve zonne-energie
• Actieve thermische zonne-energie
• Foto-voltaïsche zonne-energie (PV)

Passieve zonne-energie
Deze vorm van het benutten van zonne-energie maakt geen gebruik van apparatuur. Vandaar de naam. Het is ook de oudste vorm van zonne-energie. De Romeinen en Grieken bouwden hun huizen en steden al volgens de principes van passieve zonne-energie: grote ramen op het zuiden, dan komt er licht en warmte binnen. En een slim dakoverstek zodat het ’s zomers niet te heet werd.

Actieve thermische zonne-energie
Deze vorm van het gebruik van zonne-energie levert warmte. In de vorm van warm water of warme lucht. En er wordt gebruik gemaakt van een ‘systeem’ waar water of lucht door stroomt en dus een pomp of ventilator voor nodig is. Vandaar ‘actief’. De meest bekende vorm van deze zonne-energie toepassing is de zonneboiler. Deze zorgt voor de vóórverwarming van gebruikswater. Intussen meer dan 100 jaar oud en in Nederland sinds 1978 verkrijgbaar. Niets experimenteels meer. Alle gerenommeerde fabrikanten van cv-ketels hebben een zonneboiler in hun programma.

Foto-voltaïsche zonne-energie (PV)
PV is de afkorting van het Engelse Photo-Voltaïc. ‘Foto’ verwijst naar fotonen, lichtdeeltjes, en naar ‘Volta’, de onderzoeker die baanbrekend werk deed bij de ontdekking van elektriciteit.
Het hart van een PV-systeem bestaat uit een zonnecel. Dit is een plakje silicium met contacten voor het ‘afvoeren’ van de opgewekte stroom. Dit silicium is speciaal zó gemaakt dat het werkt als een halfgeleider en onder invloed van zonlicht stroom produceert. Meerdere cellen aan elkaar gekoppeld vormen een zonnepaneel.

Op deze pagina worden de mogelijkheden verder uitgewerkt.