WINDENERGIE

Voor huis-tuin-en-keuken toepassingen is windenergie minder geschikt. Kleine molens zijn op dit moment (2013) niet rendabel. Enkele belangrijke knelpunten voor kleine molens zijn:

  • geringe ashoogte, dus minder windvang;
  • plaatsing in de gebouwde omgeving levert hinder (schaduw, geluid, visueel);
  • plaatsing op gebouw lastig i.v.m. de optredende krachten.

In meer landelijk gebied zijn de mogelijkheden groter. Maar ook dan geldt dat de rentabiliteit een knelpunt is. Op plaatsen waar geen elektriciteitsnet aanwezig is, zijn goede mogelijkheden. Zo wordt vaker een combinatie gemaakt van een zonnepaneel en een hele kleine turbine voor bijvoorbeeld voeding van telecom-installaties.

windturbine - wokkel windturbine roomklopperkleine turbine 1