WARMTETERUGWINNING

Bij warmteterugwinning kun je denken aan een warmtewisselaar binnen een ventilatiesysteem (kortweg WTW genoemd). In het kader van steeds hogere theoretische prestaties van woningen wordt dit steeds vaker toegepast.
In theorie zijn er forse besparingen te behalen. In de praktijk blijken woningen die zijn uitgerust met dergelijke systemen nog wel eens problemen te geven. Dat ligt uiteraard niet per se aan het systeem zelf maar aan de manier waarop het gebruikt en onderhouden wordt. Zie onder Ventilatie.

Denk ook aan het terugwinnen van warmte uit het douchewater.
Dat laatste heeft uiteraard alleen zin als er naar verhouding veel gedoucht wordt – wellicht een overweging om dáárop te besparen…!