WARMTE-OPSLAG

Warmte-opslag wordt gebruikt om geproduceerde warmte tijdelijk op te slaan voor later gebruik. In het klein vindt dit zijn toepassing in de zonneboiler. Daar wordt de warmte van de collector opgeslagen in een voorraadvat (water).

Voor verwarmingsdoeleinden is deze vorm van opslag doorgaans te volumineus. Ook hoge investeringen zijn een rem. Opslag voor een hele woongemeenschap of wijk is dan eerder rendabel. De combinatie met opslag van koude voor koeling (WKO – warmte-koude opslag) wordt in toenemende mate toegepast.

Met name voor bedrijven: in grote kantoorpanden, die zowel verwarmd als gekoeld moeten kunnen worden, is dit in combinatie met een warmtepomp, eerder rendabel.

wko