VLIEGTUIG

Uitstoot
Het luchtverkeer neemt 13 procent van de uitstoot van broeikas-gassen door het transport voor zijn rekening. Een gemiddeld vliegtuig verbruikt per persoon per kilometer ca. 0,03 liter kerosine en stoot daarbij 110 tot 180 gram CO₂ uit. Met name bij de start en het opstijgen wordt 3 tot 4 keer zoveel brandstof verbruikt dan tijdens een normale vlucht. Korte vluchten verbruiken dus relatief veel brandstof ten opzichte van lange vluchten.
> 0.18 ton CO₂ per 1.000 km voor korte vluchten
(korter dan 1.000 km)
> 0.11 ton CO₂ per 1.000 km voor lange vluchten
(langer dan 1.000 km)
Bron: gemiddelde emissiefactoren UNEP (United Nations Environment Programme).
In de vliegtuigindustrie zoekt men naar technieken om vliegen duurzamer te maken. Dit gebeurd door gebruik van lichtere materialen en grotere vliegtuigen zoals de nieuwe Airbus A380.

Technologische ontwikkelingen
Volgens Natuur en Milieu: Concluderend moeten wij stellen dat de technologische ontwikkelingen voor de middellange termijn, tot 2040, het klimaateffect van het vliegverkeer slechts in onzekere en beperkte mate kunnen verminderen. En zelfs als de ACARE-doelen toch worden gehaald en vliegen op algenbrandstof mogelijk zal blijken, is er nog geen sprake van een CO₂-reductie tot een niveau dat in de buurt komt van het niveau van 1990 – het niveau ten opzichte waarvan andere sectoren hun CO₂-uitstoot de komende jaren al sterk moeten verminderen. Deze maximale inzet van technische maatregelen is bovendien alleen denkbaar als het (Europees) overheidsbeleid veel strenger wordt. “Groei luchtvaart past niet binnen klimaatdoelen”. Compenseren U kunt de CO₂-uitstoot van vliegreizen laten compenseren. Ook kunt u emissierechten kopen.
Zie verder:
CO₂-compensatie 
Luchtvaartvisie Natuur & Milieu
Overzicht diverse artikelen over klimaatcompensatie van MilieuCentraal

Compensatie:
Klimaatneutraal vliegen