VISSERIJ

Overbevissing is een ernstig probleem in vele zeeën wereldwijd. De landen binnen de Europese Unie hebben zogenaamde visquota afgesproken, waarbij jaarlijks wordt bepaald hoeveel vis elk land mag vissen.
Desondanks is de visstand ernstig in gevaar. Dat heeft o.a. te maken met de manier waarop vis gevangen wordt.
Er wordt geschat dat jaarlijks ongeveer 35% van de visvangst, dat is zo’n 27 miljoen ton, weer overboord gaat. 90% overleeft het over­boord gooien na een bijvangst niet. Dat is per dag bijna 7,5 miljoen kilo!
Andere bijvangst wordt verwerkt tot vismeel, wat o.a. verwerkt wordt in voer voor kweekvis – de vis die in gevangenschap wordt groot­ge­bracht. Dat zou duurzamer kunnen zijn – er is immer dan geen sprake meer van overbevissing. Als het voer echter bestaat uit verwerkte bijvangst helpt het dus niets – integendeel, er is zelfs veel meer vis als voer nodig dan dat de productie oplevert…
[…]

Het keurmerk voor duurzame wilde visserij van het Marine Stewardship Council (MSC) zorgt aantoonbaar voor betere milieuresultaten.
Het MSC rapport ‘Ecologische effecten van het MSC-programma‘.
Klik hier voor de Nederlandse samenvatting

 

Kijk naar “Wild west op zee” (Zembla, VARA):


Als het niet mogelijk is Flash te installeren kunt u de video bekijken via deze link.