VEGANISTISCH

veganismeFBVeganisme is het op geen enkele wijze gebruik maken van dieren en van producten die van dieren afkomstig zijn.
Veganisten zien zo veel mogelijk af van voeding, kleding, schoeisel, medicijnen, cosmetica en andere producten, verkregen via gebruik van welk dier dan ook.
Er kunnen verschillende redenen zijn voor deze keuze, zoals:
De Mens
Veeteelt vergt een onevenredig deel van de beschikbare landbouwgrond – 60% van de landbouwgrond wordt gebruikt voor de veeteelt, voor vlees is 7x meer landbouwgrond nodig dan voor een gelijke hoeveelheid plantaardig eiwit. Daarmee blijft voedsel voor veel mensen te duur en blijft mede de honger in stand.
Het Dier
Exploitatie van dieren maakt inbreuk op hun geestelijke en lichamelijke integriteit en gaat gepaard met vrijheidsberoving, mishandeling en het doden van dieren.
De Aarde
Het produceren van dierlijke producten is de nummer een oorzaak van de opwarming van de aarde. Het is zelfs verantwoordelijk voor de uitstoot van meer broeikasgassen (51%), dan alle andere veroorzakers van broeikasgassen op deze aarde bij elkaar. Volgen de VN is de productie van vlees zelfs de top 2 oorzaak van alle grote milieuproblemen wereldwijd, zoals de luchtvervuiling, watervervuiling, en de dalende biodiversiteit.
De Gezondheid
Veel mensen die overstappen op een plantaardig dieet krijgen meer energie en een betere weerstand. Ze genieten meer van het eten omdat ze meer experimenteren en variëren met hun voeding.
Vegetariërs leven gemiddeld 3 jaar langer. Ze hebben zij een verlaagde kans op hart- en vaatziekten, suikerziekte en op verschillende soorten kanker.
Daarnaast kunnen vraagtekens gesteld worden bij het effect op de gezondheid van de groeihormonen en antibiotica in vlees.
Voor meer informatie: zie de site van de
Nederlandse Vereniging voor Veganisme.

Lees op HetKanWel:
MikeTyson-veganist
vegankeurmerk[1]Vegan Keurmerk
Het Vegan logo is een geregistreerd keurmerk en symboliseert dat een product voldoet aan de standaarden van The Vegan Society. Het is aanwezig op talrijke producten die vrij zijn van dierlijke ingrediënten en die zijn geregistreerd bij The Vegan Society.