VEETEELT

Bij dierlijke producten komen onvermijdelijk vragen aan de orde over de herkomst van de voedingsstoffen voor die dieren en over het dierenwelzijn. De verschillende methoden van fokken, houden, vangen, kweken komen hier aan bod.
Ook nieuwe ontwikkelingen komen aan de orde, zoals het eten van insecten. […]

Volgens de Wereldvoedselorganisatie FAO is de veeteeltsector verantwoordelijk voor acht procent van het wereldwijde watergebruik. Tegelijkertijd veroorzaakt het fokken, houden en slachten van dieren jaarlijks achttien procent van de mondiale CO₂-uitstoot. Veeteelt is daarmee vervuilender dan de gehele transportsector.

Zie ‘Iedereen aan de vegaworst’.
Sojaproductie
Duurzaam Nieuws: Groen gewassen soja niet welkom in Nederland

Wouter Klootwijk - Kip

[…]