TTIP – waarom breed verzet noodzakelijk is

Over het handelsverdrag tussen EU en VS en waarom verzet vanuit de vakbeweging hiertegen noodzakelijk is

corporate-balance-ttip-scales_0

Het is maar weinig mensen bekend; momenteel onderhandelen de EU en de VS over een nieuw handelsverdrag . Als dit verdrag er doorkomt onder de voorwaarden zoals ze nu zijn opgesteld zal dit enorme negatieve gevolgen hebben voor ons dagelijks leven. Er zal sprake zijn van een afbraak van regelgeving met betrekking tot milieu, gezondheid, veiligheid en zal hoogst waarschijnlijk leiden tot een verslechteringen voor de positie van werknemers op de arbeidsmarkt. 

(Oorspronkelijk verschenen op de website van tie-Nederland)

Dus een belangrijke reden voor vakbonden en vakbondsleden om zich druk te maken over dit verdrag. Het gaat hier om het zogenaamde Trans Atlantische Handels- en Investering Partnerschap ( Transatlantic Trade and Investment Partnership) ook wel afgekort als TTIP. Als dit handelsverdrag een feit wordt, ontstaat hiermee het grootste handelsblok ter wereld.

Achter gesloten deuren

Afgelopen 30 september organiseerde Abvakabo FNV een actualiteitencollege over dit verdrag met als belangrijkste vraag waarom we ons als vakbondsleden/activisten, en werknemers in het algemeen, over dit verdrag druk zouden moeten maken. Ten eerste vinden onderhandelingen over de inhoud van dit verdrag plaats achter gesloten deuren. Topdiplomaten van de Europese Commissie en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven maken nagenoeg alle beslissingen. Europarlementariër van de Socialistische Partij Anne Marie Mineur was aanwezig op de bijeenkomst. Zij legde uit hoe zij, nota bene als lid van de handelscommissie, bijna geen informatie krijgt en inspraak heeft over de onderhandelingen. Ze krijgt deze informatie alleen ter kennisneming voorgelegd en mag deze niet delen met anderen.  Jan Pronk, één van de andere sprekers tijdens de bijeenkomst, gaf duidelijk aan dat deze manier waarop het akkoord uit onderhandeld wordt, op zichzelf al een reden is om ertegen te zijn. Het is een regelrechte aanslag op democratische principes waarbij de vertegenwoordigers van het bedrijfsleven via machtige lobby’s hun agendapunten (en dus hun belangen) in kunnen brengen maar waarbij de ‘gewone burger’ uit de EU, hun vertegenwoordigers en maatschappelijke organisaties zoals de vakbonden, nagenoeg niets te zeggen hebben.

Lees het hele artikel hier

FoodWatch is een Burgerinitiatief gestart (link)