THERMOSTAAT

De thermostaat is een schakelaar die op temperatuur werkt.
Thermostaten die rechtstreeks verbonden zijn met het verwarmings­apparaat, zoals een gaskachel, werken geheel mechanisch.
De meeste andere sturen een elektrisch signaal aan. Met het signaal wordt de gastoevoer geopend en bij waakvlamloze apparatuur het gas ontstoken met een elektrische vonk. Ook wordt op de thermostaat vaak de actuele temperatuur weergegeven.
Geavanceerdere modellen kunnen worden geprogrammeerd met dag- en weekprogramma’s. De allermodernste zijn op afstand bestuurbaar. Helaas neemt met het aantal toegevoegde functies het bedieningsgemak vaak weer af…

Op dit moment wordt de Thermosmart ontwikkeld. Naar hun zeggen de meest gebruiksvriendelijke en intuïtieve thermostaat op de markt. Met je laptop, tablet of via de app op je telefoon kun je de thermostaat bedienen en bespaar je al snel 20% op je gasverbruik…
Om het apparaat op de markt te kunnen brengen wordt nu een crowdfundingscampagne gevoerd. Op de site staat meer informatie over werking e.d.

Andere automaten

Naast de thermostaat zijn er nog andere andere hulpmiddelen om het klimaat in huis te helpen beheersen, zoals de hygrostaat (schakelt bijvoorbeeld de ventilatie automatisch aan bij te hoge luchtvochtigheid) en de CO₂-meter, die de ventilatie kan aanzetten bij een te hoog CO₂-gehalte van de binnenlucht.