STADSLANDBOUW in ZWOLLE

Op dit moment worden er steeds meer stadslandbouwinitiatieven gestart. Er zijn heel actieve groepen werkzaam in diverse grote steden. In tegenstelling tot bijv. moestuintjes als volkstuinen en nutstuinen is samenwerking en gezamenlijk gebruik uitgangspunt.
Ook in Zwolle komt er steeds meer van de grond. Er zijn de afgelopen tijd verschillende buurtinitiatieven gestart.
Er is een apart overzicht van alle mogelijke initiatieven in Zwolle
► Dat staat hier.

LINKS

Stadslandbouw algemeen
INFO | biodiversiteit | stadslandbouw

Zelf doen
THUIS | flora & fauna | van gras naar groente