SPORENELEMENTEN

Een sporenelement is een chemisch element dat in uiterst geringe hoeveelheden in het voedsel aanwezig hoort te zijn. Sporenelementen zijn absoluut onmisbaar voor het functioneren van het menselijk lichaam. Net als de meeste vitaminen kan het lichaam zelf ze niet aanmaken. Om te overleven zijn we afhankelijk van inname van buitenaf.

Van de precieze functies van deze sporenelementen en van de lichamelijke verschijnselen bij te lage (deficiënte) en te hoge (toxische) inname wordt steeds meer bekend. Het element seleen bijvoorbeeld stond tientallen jaren lang alleen als zwaar vergif te boek, terwijl tegenwoordig aanbevolen wordt er pakweg honderd microgram per dag van in te nemen. De inname van sporenelemen­ten moet binnen bepaalde grenzen blijven. De dagelijkse inname van enkele miljoenste grammen is onmisbaar maar een teveel kan dodelijk zijn.

Hoeveel van de sporenelementen na consumptie daadwerkelijk voor het lichaam beschikbaar zijn, hangt af van de chemische omgeving, de combinatie van voedingsstoffen, die men tot zich neemt.
Voor meer informatie zie kennislink.nl/…sporenelementen.