SPONSORING

Overwegingen

  • Poanu heeft als doelstelling om als “wegwijzer” tussen vraag en aanbod te functioneren op weg naar een duurzame maatschappij. Ter dekking van haar kosten heeft Poanu inkomsten nodig uit de maatschappij, die baat heeft bij de inspanningen van Poanu.
  • Poanu wijst de weg naar informatiebronnen van derden (bijv. belangenorganisaties en overheid) en het aanbod van duurzame producten en diensten door derden (bijv. bedrijfsleven). Deze verwijzingen gebeuren door het noemen van de bedrijfsnaam met een link naar de betreffende website.
  • Poanu bepaalt geheel zelfstandig welke derden in aanmerking komen voor vermelding op de website. Omgekeerd kunnen derden geen rechten claimen voor vermelding op de website van Poanu. 
  • DZ_150-85Poanu streeft ernaar om de website vrij te houden van ongewenste reclame. Poanu zal dan ook alleen functionele banners van beperkte omvang en standaard formaat, als extra attentie, op haar site plaatsen bij de verwijzing naar derden.
    N.B. Met functionele banners wordt bedoeld; als extra middel om het doel “de weg wijzen” te onder­steu­nen.
  • Poanu zal derhalve betaalde banners op basis van sponsor­over­eenkomsten op haar website plaatsen, teneinde daarmee inkomsten te verwerven, ter dekking van haar kosten.
  • Banners worden geplaatst als passieve afbeelding in de tekst en worden daarmee niet herkend en onderdrukt als reclame.

 

Sponsordifferentiatie

– bijdrage naar draagkracht (volgt)

tags: sponsor sponsors sponsoren banner banners