SMART GRID ALGEMEEN

Als gevolg van de energietransitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zal er naar verhouding steeds meer elektriciteit gebruikt gaan worden. Omdat we met zijn allen ook meer elektrische spullen aanschaffen zullen er piekmomenten ontstaan. Tegelijkertijd zorgt de verschuiving van centrale elektriciteitsopwekking, door kolen en gascentrales naar decentrale opwekking door bijvoorbeeld windmolens en zonnepanelen, voor een omkering in de elektriciteitstromen op het hoofdnet. Beide effecten zorgen ervoor dat de grenzen van het bestaande koperen elektriciteitsnet bereikt worden en verzwaring of vernieuwing van het net noodzakelijk wordt om dit allemaal op te vangen.

smart gridMet Smart Grid technologie worden de elektriciteitsstromen beter in tijd verdeeld en het bestaande net maximaal benut. De sturing hiervoor gebeurd bijvoorbeeld door dat u uw Smart wasmachine de opdracht geeft om te gaan wassen als het aanbod van elektriciteit zo groot is dat de prijs bijvoorbeeld onder de 15 cent komt i.p.v. de reguliere 23 cent.  N.B. Duitsland heeft nu soms al zoveel zon- en wind energie dat de je geld toe krijgt om elektriciteit te gebruiken; een negatieve stroomprijs dus. Omgekeerd kan het bijvoorbeeld ook zo zijn dat er bij een tijdelijke grote vraag gebruik gemaakt wordt van een beetje stoom uit de accu van uw elektrische auto. Uiteraard werkt dit pas als er voldoende elektrische auto’s rondrijden en u als gebruiker altijd de baas blijft over eigen stroom.

Omdat de noodzaak duidelijk is zijn de netbeheerders al druk bezig met pilot-projecten op het gebied van Smart Grids om te kijken hoe het technisch allemaal werkt, maar ook hoe u als bewoner er op reageert.
Zo heeft Enexis twee grootschalige pilots lopen in de Muziekwijk in Zwolle en in Breda onder de titel jouw energiemoment.
Er ligt inmiddels een roadmap waarbij alle netbeheerders hun plannen op elkaar afstemmen om Smart Grids in de toekomst vlekkeloos te laten werken.