AFVALSCHEIDING

Als iets nog nuttig kan zijn maar niet meer door uzelf te gebruiken is, dan is de kringloop wellicht een oplossing?
Als dat ook niet meer kan, dan wordt het afvoeren – maar dan wel graag gescheiden!
Meer dan de helft van het huishoudelijk afval wordt opnieuw gebruikt. Dat scheelt vervuiling, grondstoffen en energie.

pagina is op dit moment in bewerking

Websites
Overbodige spullen: ga naar deze pagina of kijk op voorkomafval.
Oude mobieltjes: GSM-retourplan.
Milieucentraal: afval heb je zelf in de hand.
Wat moet waar? Bij twijfel kijk op de afvalscheidingswijzer van Milieucentraal.
Ook per gemeente en/of postcodegebied is er vaak een afval(scheidings)wijzer te vinden. Deze bevat altijd de meest recente informatie in uw gemeente. Voor Zwolle vind u deze hier.

Informatie per soort afval:

Asbest

Asbest werd op grote schaal in allerlei producten gebruikt toen de kankerverwekkende eigenschappen van de vezels nog niet voldoende onderkend werden. Nu moet het apart worden ingepakt en ingeleverd. Voor kleine hoeveelheden kunt u soms speciale zakken kopen bij het plaatselijke afvalverwerkingsbedrijf. U moet het dan dubbel verpakken in stevig doorzichtig plastic en aftapen.
Voor grotere hoeveelheden is voor verwijderen en afvoeren een vergunning nodig en zijn er specialistische bedrijven. Zie de Afvalwijzer in uw gemeente. Bij twijfel altijd advies inwinnen!

Bruingoed en Witgoed

Bruingoed – Geluid- en beeldelektronica,/ br>Witgoed – huishoudelijke apparatuur
Bij aanschaf van nieuwe apparatuur is uw leverancier verplicht de oude apparaten in te nemen. Voor de overige spullen is gescheiden inleveren verplicht. Zie de Afvalwijzer.

Composteerbare kunststof

Composteerbare kunststoffen zijn gemaakt van plantaardige materialen of van aardolie (synthetische composteerbare polyesters), herkenbaar aan een van de logo’s.

composteerbaarok-compost-vincotte

Het zelf composteren duurt te lang dus toch maar inleveren!
Voor zelf composteren, zie: Milieu Centraal

GFT – Groente-, fruit- en tuinafval

Gft is rechtstreeks aan de natuur terug te geven. Voor een prettige verwerking kunt u dit zelf composteren en in de tuin verwerken. Zie voor tips Milieu Centraal. 
Heeft u in een periode veel te veel, bijvoorbeeld door snoeien, dan kunt u dit – op afspraak – gratis laten ophalen. Gebundeld (niet langer zijn dan 1,5 meter en niet meer dan 25 kilogram per bundel), of bijv. met de Tuinzak. Voor Zwolle zie rova.nl…/grof-tuinafval

Glas

volgt…

Frituurvet e.d.

Uit gebruikte frituurvetten en frituuroliën kunnen grondstoffen teruggewonnen worden voor nuttige toepassingen zoals biobrandstof.
Zie hergebruiktfrituurvet.nl

Hout

volgt…

Klein chemisch afval (kca)

… is huishoudelijk afval waar chemische stoffen in zitten die schadelijk zijn voor de gezondheid en voor het milieu. Het afval bevat bijvoorbeeld lood, kwik, cadmiumchroom of organische oplosmiddelen. Deze stoffen verontreinigen reststoffen (slakken en rookgasreinigingsresidu) waardoor die moeilijker nuttig kunnen worden toegepast. Ook veroorzaken ze bij verbranding luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater. Producten als spaarlampen en oplaadbare batterijen behoren ook tot het kca. Ze zijn dan wel energiebesparend, maar daarom nog niet minder schadelijk voor het milieu.
Kca, klein chemisch afval, wordt gescheiden ingezameld omdat het apart moet worden verwerkt. Gescheiden inzameling is ook nodig om de veiligheid van vuilnismannen te waarborgen. Die kunnen zich anders bijv. prikken aan gebruikte injectienaalden of in aanraking komen met gevaarlijke, bijtende stoffen.

Kunststof

plastic heroeKunststof zwerfafval vormt een grote bedreiging voor ons milieu. Daarom wordt dit apart ingezameld. Als er huis-aan-huis wordt opgehaald kunt u plastic zakken bestellen of u kunt het zelf naar de plasticcontainers brengen.
Zie voor de milieueffecten op de oceaan: plastic soup foundation.
Zie voor zwerfafval ‘s-werelds eerste speelfilm van 1 minuut.
Zie ook: Plastic Heroes.
Overzicht van wat wel en niet: plasticheroes.nl/…wel_niet.pdf

Metalen

Metalen hebben na gebruik een hoge restwaarde, ze zijn immers gemakkelijk te recyclen. Je kunt hiervoor bij lokale handelaren terecht. Kleine beetjes kunnen bij het restafval – bij de verwerking halen sorteerautomaten nagenoeg al het metaal er uit.

(Oud) papier en karton

Van oud papier is gemakkelijk weer nieuw papier te maken. Lever papier altijd apart in! In sommige gemeenten staan papiercontainers of wordt het papier op vaste data in uw straat opgehaald.
Zie hiervoor ook de Afvalwijzer.
Alles over de inzameling, recycling en het hergebruik van oudpapier en -karton vindt u op www.prn.nl

Restafval

volgt…

Textiel

volgt…