RIOLERING

Het standaard aanleggen van riolering heeft veel voordelen opgeleverd, met name t.a.v. de hygiëne en het voorkomen van epidemieën.
We zijn gewend geraakt aan toiletten met waterspoeling en gebruiken daar van oudsher gewoon drinkwater voor. En ook veel…
Dat is de laatste jaren wel iets verminderd met zuiniger reservoirs, spoelonderbreking en verbeterde potten.
Voor dat spoelwater hoeven we natuurlijk geen drinkwater te gebruiken. Regenwater is ook een optie en ook nog eens kalkvrij – maar ook onzeker, want met het schommelende klimaat kun je zo maar een langdurig droge periode treffen.
Minder water in de riolering gebruiken gaat niet altijd goed, verstoppingen liggen op de loer. Veel water in de riolering verstoort de zuivering… Kortom, er is nog wel wat te verbeteren!
[…]

Composttoilet 
Een composttoilet gebruikt geen water. Het is een ideale oplossing als er geen riool in de buurt is. Er zijn meerdere systemen in gebruik. Het opgevangen materiaal kan ook voor vergisting worden gebruikt, het residu is dan weer verder te composteren.

Gescheiden systeem
VROM wil de afvoer van hemelwater (regen en gesmolten sneeuw en hagel) en afvalwater consequent scheiden. Een teveel aan ‘schoon’ water verstoort immers de werking van zuiveringsinstallaties. Zie hier.

Grijswater 
Licht verontreinigd afvalwater, bijv. uit douche, keuken, wasmachine en hemelwater (regenwater, hagel, sneeuw).
Mits de verontreiniging met schadelijke stoffen beperkt is kan grijswater op eigen terrein goed gereinigd worden in een zgn. helofytenfilter. Het kan daarna simpel op open water worden geloosd.SvR-Design Company

Wadi
Als je tijdelijk een overschot aan hemelwater wilt opvangen zonder het via het riool af te moeten voeren kun je een wadi (een bufferings- en infiltratievoorziening) aanleggen.

Waterspoeling
Zie: toilet (Wikipedia)

Zwart water
Afvalwater afkomstig van toiletten wordt zwart water genoemd. Het is volledig biologisch te reinigen, mits er geen al te schadelijke reinigingsmiddelen in zitten. Een nieuwer probleem is de aanwezigheid van hormonen en hormoonverwante stoffen, met name door pil-gebruik en door stoffen uit de voeding en uit plastics. Ook sommige medicijnen hebben een ongunstige invloed.