RECYCLING

Recyclen van materialen betekent doorgaans verlies van kwaliteit (downcyclen).
Beter is wérkelijk hergebruik, hetgeen natuurlijk vraagt om andere toepassingsmethoden van materialen en slimmere productiewijzen.
Vanuit het Cradle2Cradle-principe (C2C) wordt afval gezien als grondstof. ‘Er bestaat geen afval’.
Er wordt hierbij nadrukkelijk gekeken naar de restwaarde van het product als nieuwe grondstof, of het mogelijk is in het totale proces de kwaliteit nog te vergroten (upcyclen). Eigenlijk zoals de natuur het altijd gedaan heeft…

Als een dergelijk proces volkomen wordt beheerst, de kringloop is volledig gesloten, is er uiteindelijk geen sprake meer van schaarste!