RECLAME ONGEWENST

Veel reclame is bedoeld om je aan te zetten, te verleiden, tot de aankoop van bepaalde producten. En je weg te houden bij “de concurrent” en bij andere bestedingen. En je het gevoel te geven dat je niet meer IN bent, dat je er niet meer bijhoort.
Omdat geld maar één keer kan worden uitgegeven is reclame alleen geschikt voor het teweegbrengen van verschuivingen in gedrag. Het is immers gemakkelijk je te laten verleiden tot de aankoop van dingen die je niet echt nodig hebt.
Daarmee heb je wel meteen minder te besteden voor duurzamere aankopen! Het zou voldoende moeten zijn gewoon bij jezelf na te gaan waar je behoeften liggen, wat je écht nodig hebt…

Het College Bescherming Persoonsgegevens heeft een aparte pagina op haar website voor het tegengaan van verschillende soorten ongevraagde reclame.

DRUKWERK

Jaarlijks wordt er in ons land bijna anderhalf miljard kilo aan papier- en kartonverpakkingen ge­bruikt in huishoudens en bedrijven. (bron: Gem.Grave).
Van het totale papierverbruik in ons land wordt zo’n 7 procent ge­bruikt voor huis-aan-huis-kranten en 3 procent voor ongeadresseerd drukwerk. Elk huishouden ontvangt wekelijks gemiddeld 31 folders in de brievenbus. Dat is 32 kilo reclamedrukwerk per jaar! Vaak wor­den deze folders niet eens gelezen.
Lees meer op milieucentraal.nl.
Door een nee/nee- of nee/ja-sticker op uw brievenbus te plakken gaat u deze onnodige belasting van het milieu tegen.

(Gratis) afhalen bij de gemeente,
Telefonisch bestellen via: MailDB: 0900-2025095
Ver. Milieudefensie: 020-6262620janee-sticker

Folders / huis-aan-huis-bladen 
Inmiddels zijn de meeste huis-aan-huis-bladen en reclamefolders on-line te vinden op folderz.nl en op reclamefolder.nl.
De gemeentelijke informatie, zoals vaak geplaatst in huis-aan-huisbladen, is meestal ook online te bekijken op een gemeentelijke webpagina.

Geadresserd drukwerk
Dit kunt u afmelden bij postfilter.nl. Ook voor post aan overledenen!

Krant / De Pers-Spits-Metro
Bij heel veel kranten kun je inmiddels kiezen voor een digitaal abonnement. Dat scheelt pakken papier en is stukken goedkoper. Ook mee te nemen op je e-reader!
Alle links: www.e-krant.com.

TELEFOON

Reclame
Afmelden voor reclame via de telefoon kan via het 
belmenietregister of via T 0900 6661000 (€ 0,25 per minuut).
Telefoongids
De telefoongids is online te raadplegen. Altijd actueel!
Afmelden voor de papieren telefoongids kan inmiddels ook!

INTERNET

Reclame op internet blokkeren:
Zoek met Google naar: Adblock Plus – voor veel verschillende browsers is een versie voorhanden.
Deze link kijkt meteen zelf welke browser je gebruikt.
Privacybeleid Google: lees meer

E-MAIL -SMS

Spam
Een spambericht is een bericht dat u ongevraagd ontvangt. Denk aan een e-mailbericht of een sms’je. De inhoud van het bericht bepaalt of er daadwerkelijk sprake is van spam: die moet commercieel, ideëel of charitatief zijn. In de Telecommunicatiewet staat dat het versturen van spam in Nederland verboden is.
Heeft u spam ontvangen? Via Spamklacht kunt u bij OPTA een klacht indienen.
Meer info: www.spamklacht.nl