RAW FOOD

Raw-foodisme is het principe dat men voedingsmiddelen enkel in hun natuurlijke “rauwe” gesteldheid gebruikt, en dus niet nadat zij eerst bereid zijn door middel van koken, bakken, braden, of enige andere vorm van verhitting.
De desbetreffende voeding wordt ook vaak aangeduid met de naam ‘living food’, oftewel “levend voedsel”. Hiermee wordt dan bedoeld, dat de vele microben, die zich van nature in de gebezigde voedingsmiddelen bevinden, onder andere vitamines en enzymen, niet door verhitting gedood zijn bij de bereiding, maar zijn blijven leven, zodat zij na de consumptie van het voedsel hun functie bij onder andere de spijsvertering ten volle kunnen uitoefenen.
Lees verder op Wikipedia.

Website: www.rawfood.nl