PROCLAIMER

Dit is de website van Poanu en onze lokale partner. Wij streven er naar dat de aangeboden informatie correct is. Komt u desondanks informatie tegen die onjuist of verouderd is, dan vernemen wij dit graag van u. U kunt hiervoor onze contactpagina gebruiken.
Hoe snel reageren wij?
Wij behandelen ieder verzoek met de grootst mogelijke zorg. Wij streven ernaar om binnen vijf werkdagen te reageren op uw e-mail die gezonden is naar het algemene adres van POANU (stuur een bericht) of onze lokale partner. Als wij uw vraag binnen 5 werkdagen niet kunnen beantwoorden, sturen wij u een ontvangstbevestiging waarin wij aangeven wanneer en hoe wij wel aan uw verzoek kunnen voldoen.

Uw privacy
Uw persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze verstrekt heeft. Naast door u zelf verstrekte gegevens kunnen ook anoniem en automatisch gegevens worden verzameld met betrekking tot het bezoek en het gebruik van onze websites. Informatie over bezoeken aan onze site (bijvoorbeeld IP-adressen) wordt slechts gebruikt ter ondersteuning van technische beslissingen en statistische verwerkingen en nooit gebruikt ter identificatie van individuele personen. Een ander voorbeeld hiervan is het gebruik van cookies. U kunt het gebruik van cookies tegengaan door uw browser zo instellen dat het gebruik van cookies niet mogelijk is. Let op: het is mogelijk dat bepaalde inhoud en/of functionaliteit op onze websites dan niet beschikbaar is.

Links naar andere websites
Deze site bevat hyperlinks naar andere organisaties en instellingen. Daarnaast kunnen vanuit andere sites links worden gelegd naar deze site. Als u naar deze externe sites linkt, verlaat u de website van Poanu en haar partners en bent u gebonden door de gebruiksregels die voor de sites die u bezoekt gelden. Poanu en haar partners zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die op deze externe sites wordt gepresenteerd.

Auteursrecht
Alle gegevens op deze website zijn, voor zover ons bekend, vrij van auteursrecht.

Gebruikt materiaal:
Sommig beeldmateriaal is afkomstig van het “The Story of Stuff-Project