PEAK OIL

Met ‘Peak Oil’ wordt het moment bedoeld waarop de wereldwijde olieproductie haar top bereikt. De olie is dan niet op, maar vanaf dan zal het totale aanbod aan olie niet meer stijgen en elk jaar verder gaan afnemen. Olie zal steeds duurder worden en dat geldt natuurlijk ook voor allerlei van olie-afhankelijke of afgeleide producten.
(Definitie van: transitiontowns.nl/waarom-transitie/peak-oil)
Het ligt voor de hand dat door de toenemende schaarste de kans op conflicten zal toenemen.
In 2050 zal de olie zo’n beetje op zijn.
Zie de documentaire van de VPRO: Tegenlicht: Energy Risk
Zie ook een ontluisterend filmpje over uitputting en peak-oil.
De hele serie is te vinden op YouTube
Zie verder nog de site van Poodwaddle.

Huidige ontwikkelingen
Omdat de olie nu snel duurder wordt, worden nieuwe methoden ontwikkeld om de moeilijker winbare componenten te exploiteren. Zoals gas dat opgesloten zit in gesteente (schaliegas) en teerzand, dat naar verhouding weinig bruikbare grondstoffen bevat.
Daarbij worden ongekende risico’s genomen en volledige landschappen verwoest, met name in de VS en Canada.
Zie onder fossiele brandstoffen: Schaliegas en Teerzand.