OVERHEID

De overheid in Nederland is drastisch aan het bezuinigen. Mede onder invloed daarvan treedt de overheid steeds meer terug en wordt (noodgedwongen) steeds meer beroep gedaan op ‘zelfredzaamheid’.

Op het niveau van de gemeentelijke overheid gaat de ontwikkeling in de richting van een faciliterende rol van de gemeente. Minder geld voor projecten en subsidies. Wel stimulering en faciliteren van alle partijen die een rol vervullen in de lokale gemeenschap.

In dit kader zien we steeds meer burger-initiatieven. Een deel is ingegeven door de zwalkende koers van het overheidsbeleid, zoals op het gebied van de duurzame energievoorziening en bijbehorende stimuleringsmaatregelen.
Voorbeelden zijn onder meer collectieve inkoopacties voor zonnepanelen, stadslandbouw en duurzame woningbouwprojecten.