ONTWIKKELINGSLANDEN

Klimaatveranderingen

Ontwikkelingslanden hebben onvoldoende mogelijkheden om zich aan de veranderende klimaatomstandigheden aan te passen.
[…]

Het gevolg hiervan is een vergroting van de onbalans in het wereldevenwicht. Deze landen lopen daarmee het risico steeds verder bij de westerse wereld achter te lopen en worden daardoor voor hun welvaart meer afhankelijk van ons.
[…]

Slavernij

De website slaveryfootprint.org wil mensen bewust maken dat slavernij nog steeds bestaat en dat het verbonden is met onze consumptie.

Voedsel

Wereldwijd is er geen voedseltekort. Er is een verdelingsprobleem. En voor veel mensen zijn de prijzen te hoog.
Op dit moment is de hoeveelheid voedsel die alleen al in Europa en Noord-Amerika wordt verspild, genoeg om drie keer het honger­probleem de wereld uit te helpen.
Bedrijven (maar ook sommige wetenschappers) die zeggen dat hun “moderne” methoden (zoals GMO en bestrijdingsmiddelen) noodzakelijk zijn om de voedselvoorziening voor de wereld te garanderen, gebruiken foute uitgangspunten en negeren het feit dat juist hún methoden een doodlopende weg en uiteindelijk zwaar levensbedreigend zijn.

Ga voor meer informatie over verspilling en de documentaire “Taste the Waste” naar www.tastethewaste.nl