When you do things from your soul, you feel a river moving in you, a joy - Rumi
“Als je de dingen met je hart doet, dan voel je een rivier in je stromen,
een genot”  ~ Rumi