NATIONALE POLITIEK

Van Energieakkoord naar Klimaatakkoord?
Een Nationaal Energieakkoord lijkt tot stand te zijn gekomen. 86% van de Nederlandse energiebehoefte zal in 2020 nog grijs en fossiel worden opgewekt… Lees meer op: odenow.nl

Politici belangrijkste knelpunt klimaat
Een van de essenties van effectieve leiders is dat zij onzekerheden wegnemen door vanuit een visie duidelijke keuzes te maken…
Lees meer op: odenow.nl

Duurzame Troonrede Marjan Minnesma:
‘Leiderschap, visie en lef nodig voor duurzame economie.’

De Nederlandse regering beschikt niet over de benodigde ambitie, visie en leiderschap om een duurzame, robuuste economie neer te zetten, dat stelt Marjan Minnesma, directeur van Urgenda, in haar Duurzame Troonrede van 2013. “Onze politieke leiders laten strategische beslissingen over aan consensus in de polder, waarmee ze ons land opzadelen met een reeks krachteloze compromissen. Het onlangs afgesloten Energieakkoord is zo’n slap onderhandelingsresultaat. Consensus werkt remmend en dat levert de burger netto minder op dan echt duurzame keuzes”, vindt Minnesma.
Lees hier het hele persbericht

Een boeiend geïllustreerde versie is online hier te lezen.