MVO | PPP

MVO

Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) neemt een bedrijf de verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het bedrijf maakt bewuste keuzes om een balans te bereiken tussen People, Planet en Profit (tegenwoordig Prosperity, zie hieronder).
Bedrijven kunnen zelfs nog een stapje verder gaan en zich richten op nieuwe marktkansen, groei en innovatie met winst voor mens, maatschappij en milieu. Nu en in de toekomst. MVO is de standaard voor ondernemen in de 21ste eeuw.
Uitgangspunten zijn hierbij:

  • MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (Profit), ecologisch (Planet) en sociaal (People) gebied.
  • MVO is verankerd in alle bedrijfsprocessen. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen verschillende stakeholderbelangen: de belangen van betrokken personen, bedrijven en organisaties.
  • MVO is maatwerk. Voor iedere onderneming zien de MVO-activiteiten er anders uit. Dit hangt af van bedrijfsgrootte, sector, cultuur van de onderneming en bedrijfsstrategie.
  • MVO is een proces en geen eindbestemming. De doelen die worden nagestreefd veranderen in de tijd en met elke bedrijfsbeslissing. Er wordt door de onderneming gezocht naar haalbare stappen om de maatschappelijke verantwoordelijkheid vorm te geven.

Bron: MVO-Nederland

TRIPLE P (PPP)

People Planet Profit is een term uit de duurzame ontwikkeling. Het staat voor de drie elementen, people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit (opbrengst/winst), die in een harmonieuze wijze gecombineerd dienen te worden. De term is bedacht door John Elkington, een consultant op het terrein van duurzame ontwikkeling.
Wanneer de combinatie niet harmonieus is zullen de andere elementen hieronder lijden. Wanneer bijvoorbeeld winst te veel prioriteit krijgt, dan zullen mens en milieu hiervan de dupe worden, bijvoorbeeld door slechte arbeidsomstandigheid of vernietiging van de natuur. Andersom ziet de slogan ook het winstkenmerk als essentieel onderdeel van ontwikkeling dat niet verwaarloosd dient te worden.
De drie P’s worden door veel ondernemingen geadopteerd als richtlijn voor maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

People Planet Prosperity
Voor de Wereldtop over duurzame ontwikkeling te Johannesburg (2002) werd de P van Profit veranderd in ‘Prosperity‘ (voorspoed, welvaart), om naast economische winst ook de maatschappelijke winst in de afwegingen te betrekken.” (Wikipdia).

Hoewel het uitgangspunt – balans – op zich in orde is, zou er best meer rekening gehouden mogen worden met de hiërarchie: A is dan de Aarde. Want als we niet goed zorgen voor onze planeet, het milieu, ál het bestaande leven, zijn de andere twee, People en Profit, uiteindelijk niet meer in beeld. Want: geen leefbare aarde – geen mensen. Alleen de (ogenschijnlijk) eenvoudigere leefvormen kunnen zich snel genoeg aanpassen aan de veranderende omstandigheden, klimaatverandering, ontbossing, leeggeviste verzurende oceanen, verdwijnen van de levende bodem, vergiftiging en andere milieuproblemen zoals plasticvervuiling.