MOBIEL WONEN

Er zijn altijd groepen mensen geweest die rondtrokken in rijdende woningen, zoals woonwagens en later ook campers. Hoewel de wetgeving het mobiel wonen niet echt ondersteunt (veel mensen worden in een soort vaste woonwagenkampjes bij elkaar gezet), waarbij er van mobiliteit al vaak geen sprake meer is, zijn er toch veel mensen die een dergelijke woonvorm aantrekkelijk vinden.
Gezien het geringe materiaalgebruik en de kleinschalige oplossingen die verzonnen worden voor allerlei praktische zaken, kan er vaak gesproken worden van een duurzame woonvorm.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAHet Netwerk Alternatieve Reizigers NAR verenigt mobiel wonenden: mensen die leven vanuit een woonwagen, tent of (tijdelijk) onderweg zijn. Het Netwerk wil deze groep in contact brengen met elkaar, met eigenaars/beheerders van terreinen en met andere belangstellenden. NAR wil een overzicht geven van plekken waar mobiel levenden en alternatieve gelegenheidstrekkers welkom zijn – bijvoorbeeld ecologische landelijke kernen, eco-boerderijen, braakliggende gronden, percelen met bouwvallige en verlaten gebouwen, kraakpanden, gemeenschappen en privé-initiatieven.