MENS- & MILIEUVRIENDELIJK WONEN

Deze naam wordt gebruikt voor verschillende initiatieven en woonvormen. In Zwolle zijn onder de verzamelnaam MMWZ drie projecten actief. Deze projecten kenmerken zich door buurten waar mensen zich thuis voelen en waar ruimte is voor verschillende mensen, samenlevingsvormen en ideeën. De buurt wordt door de bewoners zelf beheerd en onderhouden. De bewoners hebben een aantal gemeenschappelijke voorzieningen zoals een ontmoetingsruimte, tuinen en fietsenbergingen. Er worden ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd. De woningen zijn duurzaam, milieuvriendelijk en energiezuinig gebouwd op een manier die in veel gevallen verder gaat dan de maatregelen die in het Nationaal Pakket Duurzaam Bouwen zijn beschreven.

MW2: Mens- en Milieuvriendelijk Wonen en Werken. De stichting met deze naam bestond van 1980-2004. Zij hebben verschillende projecten gerealiseerd.

Ecowijken en -dorpen, algemeen:
zie Servicepunt Anders Wonen Anders Leven
(Omslag – Werkplaats voor Duurzame Ontwikkeling)