MASSAPRODUCTIE

LANDBOUW
Behalve voor de productie van voedsel voor mensen, is een enorm areaal aan landbouwgrond in gebruik voor het telen van voer voor ons vee. Dat gebeurt meestal niet hier, lokaal, maar in continenten als Zuid-Amerika.
Voor grondstoffen voor onze voedingsindustrie worden tropische regenwouden gesloopt en worden monoculturen opgezet voor bijv. de productie van palmolie. Daarmee komt ook het leefgebied van allerlei diersoorten, zoals de orang-oetans zwaar onder druk te staan.

VEETEELT
AnimalFarm-kVoor diegenen die nog niet een compleet beeld hebben hoe dat gaat met de moderne productie van vlees, hebben we een afspeellijst samengesteld op YouTube – 10 delen (Engelstalig).
Hoe je door selectieve teelt en genetische modificatie diersoorten krijgt die met minder voer in korte tijd veel kilo’s maken.
Niet alleen de gezondheid en de leefomstandigheden van de dieren zelf spelen bij grootschalige productie een rol, ook andere aspecten krijgen steeds meer invloed op onze eigen leefomgeving en gezond­heid. Denk hierbij aan stankoverlast van grootschalige varkens­hou­derijen en de verspreiding van Q-koorts in gebieden met een hoge dichtheid aan geitenhouders.
Om de dieren onder extreme omstandigheden “gezond” te houden wordt bijv. op grote schaal antibiotica ingezet. Dat levert steeds meer resistentie op van mogelijke ziekteveroorzakers, waarvan ook de mens zeer schadelijke gevolgen kan ondervinden.
Van een natuurlijke “kringloop” kan hierbij geen sprake zijn. Voer wordt van ver aangevoerd (daar ter plaatse verarmt de grond), anderzijds zijn mestoverschotten hier niet meer op een natuurlijke wijze te verwerken…

Birke Baehr: Wat is er mis met ons voedselsysteem:

ALTERNATIEVEN
Er zijn mensen die beweren dat het niet anders kan, dat je alleen met grootschalige methoden genoeg voedsel kan produceren om aan de behoeften te voldoen. Ook mensen binnen de landbouw­universiteit beweren dat…

Er gaan echter steeds meer stemmen op van mensen die inzien dat deze – biodiversiteit vernietigende – methoden zoveel risico’s inhouden dat het voortbestaan van de gehele mensheid op het spel staat. Zie het bericht op DuurzaamNieuwsNL
Dat alleen biologische methoden, met respect voor ál het leven, de oplossing zijn. Wij van DuurzaamZwolle gaan daar vanuit.

Het houdt wel in dat we onze eetpatronen grondig moeten veran­de­ren.Tittonell
Dat grootschalige vleescon­sump­tie daar niet in past. Dat we weer opnieuw moeten gaan kijken naar hoe de natuur dat altijd heeft gedaan – voordat we gingen ingrijpen.

 

TREFWOORDEN

Permacultuur
Voedselbossen

De volgende opnamen zijn niet geschikt voor (jeugdige) kijkers…