LCA

LCA (Levenscyclusanalyse) is een methode voor het in kaart brengen van de invloed van producten en menselijke activiteiten op het milieu.
Bij de LCA wordt de hele levenscyclus van een product of activiteit bekeken. Van de winning van grondstoffen via productie en transport, (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Oftewel: van de wieg tot het graf. De LCA methodiek maakt het daarbij mogelijk om alle relevante kennis over de milieueffecten op een inzichtelijke wijze in beeld te brengen.
Het resultaat is een milieuprofiel of milieuscore. De uitkomst van een LCA-studie is een milieuprofiel: een ‘scorelijst’ met milieueffecten. Aan het milieuprofiel is te zien welke milieueffecten de belangrijkste rol spelen in de levenscyclus. Die effecten kunnen dan met voorrang worden aangepakt. Ook kan van tevoren worden berekend of een maatregel effectief zal zijn.
Omdat het hierbij gaat om een keten van processen wordt LCA beschouwd als een vorm van ketenanalyse.
Voor meer informatie: zie de website RIVM.
Voor bouwmaterialen is dit systeem al ver doorontwikkeld:
De milieuclassificaties van het nibe (Nederlands Instituut voor Bouwbiologie en Ecologie) visualiseren het resultaat van de productvergelijking op milieugebied.