LANDBOUW

Op dit moment zijn er ontwikkelingen gaande waarvan men nog nauwelijks weet wat de uiteindelijke gevolgen zullen zijn.
De gewenste schaalvergroting heeft ertoe geleid dat de westerse landbouw inmiddels voor 40% van fossiele brandstoffen afhankelijk is. Er wordt op grote schaal kunstmest en bestrijdingsmiddelen ingezet en de bewerking is meestal volledig gemechaniseerd.

TittonellDit gaat ten koste van het natuurlijke bodemleven, de biodiversiteit, en inmiddels treden er enerzijds problemen op met het uitsterven van bijvoorbeeld bijen, aan de andere kant ontwikkelen zich superonkruiden.
Bovendien spoelen voedingsstoffen veel gemakkelijker uit, treedt eerder verdroging op en worden de gewassen gevoeliger voor ziekten. Het weer verandert mede door het gebrek aan bomen.
De genetische manipulatie, die nodig zou zijn om de wereldvoedselproductie op peil te houden, blijkt vooral bedoeld te zijn als geldgenerator en ingezet te worden als middel om de volledige wereldproductie aan voedsel in handen te laten komen van slechts enkele giganten – van oorsprong chemische bedrijven.
Zie ook onder GMO-GGO.

Steeds opnieuw blijkt dat je niet zomaar aan de touwtjes kunt trekken binnen levende systemen, die er immers vele tienduizenden jaren over hebben gedaan om zich te ontwikkelen tot een evenwicht waarbinnen elk element een (nuttige) functie heeft.

Een zeer ontluisterende film over gemanipuleer met zaden:

Seeds of Death: Unveiling The Lies of GMO’s – Full Movie