KOELING

Een gebouw warmt op onder invloed van hogere buitentemperaturen en door zoninstraling. Een hoge buitentemperatuur warmt de gebouwmassa relatief langzaam op. Hoe meer ‘massa’, hoe langzamer dit proces verloopt. Afkoelen duurt omgekeerd ook langer, het gebouw heeft een relatief stabiel klimaat. In tegenstelling hiermee heeft een houtskelet-woning vrijwel geen massa en warmt snel op, cq. koelt snel af.
Een goed geïsoleerde woning warmt ook op door gewoon dagelijks gebruik. Mensen en huisdieren geven warmte af, apparaten doen dat ook.

De zon kan op twee manieren het gebouw opwarmen
– door rechtstreeks de gebouwmassa te verwarmen. Notoir voorbeeld hiervan is de opwarming van een plat dak, dat tot zeer hoge binnentemperaturen kan leiden. Oplossingen liggen bijvoorbeeld in het toepassen van sedumdaken (‘grasdak’) of witte dakbedekking. Ook bestaan er zogenaamde ‘klimaatgevels‘, waarbij een glazen gevel buiten de bestaande gevel is geplaatst en de tussenliggende luchtlaag wordt geventileerd.
– door instraling door ramen. Het zonlicht wordt binnen het gebouw omgezet in warmte. Oplossing van dit probleem is buiten-zonwering die het zonlicht tegenhoudt, al dan niet in combinatie met gecoat glas.

Zomernachtkoeling
Als de ’s nachts afgekoelde buitenlucht vlak vóór zonsopgang wordt gebruikt om de woning of een gebouw “voor te koelen” blijft het overdag binnen langer aangenaam. Bij voldoende bouwmassa en in combinatie met goede zonwering is aparte koeling dan vaak overbodig. Er is wel een royale ventilatiecapaciteit nodig om hiermee voldoende effect te bereiken…

Airconditioning
De meest gebruikte manier om een ruimte of een gebouw te koelen is door middel van aircondioning. In feite een warmtepomp waarvan alleen de ‘koude zijde’ wordt benut. Alle vrijkomende warmte wordt naar de omgeving afgevoerd en is dus puur verlies. Ook qua kosten een buitengewoon dure oplossing.

Warmtepomp
Het systeem waarbij een warmtepomp wordt ingezet om te verwarmen kan in omgekeerde richting ook voor koeling worden gebruikt. In combinatie met bijvoorbeeld de opslag van warmte in de bodem kan er ’s winters dan weer met een hoger rendement worden verwarmd.

TIPS
Vijf tips voor energiezuinig koelen in warme dagen: vanbeek.com/…vijf-tips-voor-energiezuinig-koelen-in-warme-dagen