KLIMAATVERANDERING

Het Weer Is GekOf de wereldwijde klimaatverandering nu wel of niet in z’n geheel aan de mens kan worden toegeschreven mag dan een discussie zijn. Dat we verantwoor­delijk zijn voor een enorme toename van de CO₂-uitstoot – een broeikasgas – valt niet te ontkennen.
De temperatuurstijging is een feit en heeft verschillende gevolgen.

• Het smelten van poolkappen en gletsjers zorgt voor stijgende zeespiegels. Over het tempo waarmee dit gebeurt verschillen de opvattingen. Dat het miljoenen gaat kosten om onze dijken te verhogen lijkt inmiddels wel duidelijk

• Klimaatzones op de wereld zijn aan het verschuiven. Dat we in Nederland het klimaat van Zuid-Frankrijk zouden kunnen krijgen vinden we misschien wel prettig, maar de toenemende hitte en droogte geeft steeds meer problemen in bijvoorbeeld Zuid-Europa en de V.S. Dit blijkt uit hoger sterftecijfer bij hittegolven en lager opbrengsten uit de landbouw

• Het wordt niet alleen warmer maar de klimaatverandering heeft ook gevolgen voor de neerslag. Onze zomers zullen warmer en droger worden, maar de neerslag zal in grotere hoeveelheden tegelijkertijd vallen. Hierdoor zullen er steeds vaker overstromingen plaatsvinden

• Verschuivende klimaatzones resulteren ook in verschuivende flora en fauna. We zien niet alleen vogels en vlinders uit zuidelijker streken, ook insecten waar we minder blij mee zijn worden steeds vaker in Nederland aangetroffen

• Het grootste probleem: Derde Wereldlanden hebben onvoldoende mogelijkheden om zich aan de veranderende omstandigheden aan te passen. Het gevolg hiervan is een vergroting van de onbalans in het wereldevenwicht. Deze landen zullen steeds verder bij de westerse wereld achterlopen en daarmee ook steeds meer afhankelijk van ons worden.

Update

• Door de bufferende werking van de oceanen en door het smelten van het ijs blijkt op dit moment een groot deel van de warmte weg­gevangen te worden, waardoor de luchttemperatuur minder snel stijgt dan zonder al dat water zou zijn gebeurd. Het warmer worden van de oceanen vergroot echter weer de extremiteiten in het weer. Ook het smelten van het ijs op Groenland blijkt onverwachte effec­ten met zich mee te brengen: de zomer hier wilde dit jaar (2013) maar moeilijk op gang komen, met name omdat in de hogere luchtlagen veranderingen optreden.

Al met al zijn de gevolgen nog maar moeilijk te voorspelen – elke keer blijken er nog meer mechanismen te zijn dan men aannam.
Dat onvoorspelbare maakt de risico’s uiteraard niet minder groot!

NU.nl:
Klimaatverandering is een feit 
knmi.nl/klimaatverandering en

Een heel helder verhaal van Bill Gates over CO₂ en energie: