KLIMAATNEUTRAAL

Er worden verschillende begrippen te pas en te onpas door elkaar gebruikt. We zetten ze hieronder op een rijtje:

• Klimaatneutraal
Dit geeft aan dat een product of dienst niet bijdraagt aan klimaatverandering. Op zich een heldere omschrijving, maar wat betekent dat nu in de praktijk?
Bij de productie, het gebruik en in de afdankfase worden geen CO₂ en andere schadelijke gassen zoals methaan, die het klimaat kunnen beïnvloeden, uitgestoten.
Dat kan worden bereikt door energiebesparende maatregelen en door de toepassing van duurzame energie. Wat dan nog resteert aan CO₂-uitstoot wordt gecompenseerd.
Compenseren kan door het investeren in projecten op het gebied van energiebesparing en duurzame energie (bron: HIER).

• CO₂ neutraal
Dit geeft aan dat een organisatie of een bedrijf de uitstoot van CO₂, die veroorzaakt worden door dat bedrijf, compenseert. Het betekent dus niet dat er geen CO₂ geproduceerd wordt, maar alleen dat die CO₂-emmissie gecompenseerd wordt met bijvoorbeeld geld (emissierechten) of ondergrondse CO₂-opslag (Carbon Capture and Storage CCS).
Over de emissierechten is de laatste tijd veel te doen. De handel heeft niet automatisch verbetering tot gevolg, waardoor veel zgn. “groene stroom” in werkelijkheid dat predicaat niet verdient.

• Energieneutraal
Dit geeft aan dat iets (bijvoorbeeld een woning) per saldo evenveel energie verbruikt als zelf duurzaam opwekt. De hoeveelheid duurzame energie die de woning per jaar zelf opwekt is even groot als de energie die per jaar nodig is voor verwarming, warm water, verlichting en overige huishoudelijke apparaten etc.
Een energieneutrale woning kan nog steeds fossiele brandstoffen gebruiken doordat er bijvoorbeeld ’s avonds, als het donker is, TV gekeken wordt op grijze stroom, terwijl er overdag, als er niemand thuis is, groene stroom aan het net wordt teruggeleverd.

Om een woning energieneutraal te kunnen bouwen wordt nogal wat geïnvesteerd – de energie die daarvoor nodig is wordt niet vanzelf gecompenseerd. In feite zou de woning gedurende de levensduur ook die investering moeten compenseren door méér energie te produceren dan gebruikt wordt…

“Nederland Klimaatneutraal”
www.hier.nu