KEURMERKEN

Onafhankelijke instanties

Een product met een keurmerk is door een onafhankelijke instantie gekeurd op verschillende eigenschappen. SKAL is bijvoorbeeld een onafhankelijk instituut dat de consument tegen fraude beschermt door toezicht op handhaving van de regelgeving bij circa 3100 bedrijven. Op deze pagina richten we ons uitsluitend op biologische producten e/o betere arbeidsomstandigheden.
Ook als op een product het woord bio, eko, eco of organic staat, moet het voldoen aan de eisen voor biologisch. Meer: alles-over-biologisch/keurmerk-controle (Bionext).

SKAL maakt bio-controle zichtbaar.
skalEen landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch heten als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. Om de consument te beschermen tegen fraude houdt Skal bij circa 3100 bedrijven toezicht op de naleving van deze regels. Dat gebeurt door middel van inspectie, certificatie en sancties bij overtredingen.

EKO-keurmerk
Dit is van toepassing op biologische producten. De belangrijkste regel is dat het EKO-keurmerk alleen gebruikt mag worden op producten die voor meer dan 95% uit biologische ingrediënten bestaan. Producten vanuit landbouw in omschakeling naar biologische productie mogen het EKO-keurmerk niet voeren. Skal is wettelijk eigenaar en merkhouder van het EKO-keurmerk. Waar nodig neemt Skal maatregelen om misbruik tegen te gaan.
Het EKO-keurmerk gaat verder waar het Europese bio-keurmerk ophoudt. (Het EU-label of Euro blad- zie onder labels.)
De nadruk ligt daarbij op milieuvriendelijk werken en dierenwelzijn. Biologisch werken zoals vastgelegd in de IFOAM-principes, gaat verder dan wat de wetgever als biologisch heeft gedefinieerd. Het gaat over duurzaamheid op veel meer aspecten, zoals energiegebruik, verpakkingen of respectvol zaken doen.
In andere landen zijn weer andere keurmerken in gebruik. Vergelijkbare keurmerken staan onderaan deze bladzijde.

Demeter-keurmerk
demeter[1]Dit is van toepassing op biologisch-dynamisch (BD) producten. Demeter is het keurmerk van de biologisch-dynamische landbouw en verwerking. Alle Demeter-bedrijven zijn in de eerste plaats gecertificeerd biologisch. Daarnaast werken de boeren volgens de specifieke Demeter Voorwaarden voor landbouw en verwerking.
Biologisch-dynamische boeren en verwerkers mogen het Demeter-keurmerk voeren. Ze worden gecontroleerd en gecertificeerd door de onafhankelijke Stichting Demeter. Producten die het Demeter-keurmerk hebben, kunnen ook het EKO-keurmerk hebben. Andersom is dit niet vanzelfsprekend.

Max Havelaar is het onafhankelijke keurmerk voor Fairtrade.
MaxHavelaarProducten met het Max Havelaar keurmerk zijn geproduceerd en verhandeld onder eerlijke voorwaarden.
Een veel voorkomende gedachte is dat Max Havelaar een merk is en eigen producten zoals koffie op de markt brengt. Dat is niet het geval. Stichting Max Havelaar produceert of verkoopt zelf niets. Max Havelaar is een keurmerk dat consumenten en bedrijven de mogelijkheid biedt om kleine producenten in ontwikkelingslanden te helpen een betere plek te verwerven in de handelsketen, zodat zij kunnen leven van hun werk. Er gelden regels op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden.
NB: Max Havelaar is niet gegarandeerd biologisch! Met betere omstandigheden voor de producenten is de kans op verantwoorde teelt uiteraard wel een stuk groter.

Naast Max Havelaar was een nieuw model nodig voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. De uitgangspunten van Max Havelaar, zoals de focus op kleine boeren en de gegarandeerde minimumprijs, bleken een belemmering voor een groot marktaandeel. UTZ geeft ook grote branders de mogelijkheid op grote schaal verantwoorde koffie in te kopen. In 2007 werd de naam veranderd in UTZ CERTIFIED ‘Good Inside’ en heeft, net als Max Havelaar, betrekking op meerdere produkten.

UTZ-certified
Een door een koffieboer en een koffiebrander in het leven geroepen keurmerk, ondergebracht in een stichting die erop moet toezien dat milieustandaards en sociale normen worden nageleefd. Dit label wordt gebruikt voor koffie, thee, cacao en palmolie.

Naast de Nederlandse keurmerken kunt u natuurlijk ook buitenlandse keurmerken tegenkomen. Dit zijn enkele die vergelijkbaar zijn met EKO:
OFUSDSAKRAV
BGAB

Gedetailleerde informatie per keurmerk of label (alle categoriën) kunt u vinden op keurmerkenwijzer.nl en op consuwijzer.nl/keurmerken:
Demeter  |  EKO  |  Ik Kies Bewust