INZAMELING

Inzameling varieert nogal per gemeente.
In veel gemeenten staan containers voor het gescheiden aanbieden van afval, zoals plastic, glas (blank en gekleurd), oud papier, plastic.
Ook zijn er plaatselijk containers voor tweedehandskleding. Zgn. grof vuil, apparatuur als koelkasten en groot tuinafval kunnen vaak op afroep worden opgehaald.
In steeds meer plaatsen wordt het restafval in ondergrondse containers verzameld – te openen met een pasje.
In andere gevallen kunt u zelf aanbieden bij de plaatselijke afvalverwerking – afhankelijk van het soort afval is het gratis of wordt een vergoeding gevraagd.

Informeer voor de mogelijkheden en de data bij uw gemeente of plaatselijk afvalverwerkingsbedrijf!