HUISHOUDEN

huishouden“Onder een huishouden wordt verstaan (het reilen en zeilen van) een woongemeen-schap of huisgezin.
Met het huishouden doen, worden de activiteiten bedoeld die worden ondernomen om de leefsituatie van één of meer personen in stand te houden. De leefsituatie zelf wordt dan ook vaak aangeduid als een huishouding.
Het ritme van het huishouden wordt gedicteerd door de dagelijkse beslommeringen, de al dan niet gezamenlijk genuttigde maaltijden der gezinsgenoten, de jaarlijks terugkerende feesten en feestjes, schoonmaakwerkzaamheden enzovoort.
[…]
Huishouden kan zowel betaald als onbetaald worden uitgevoerd. […] “
Uit: wiki/Huishouden

Om goed een huishouden te kunnen voeren is er nogal wat vaardigheid en kennis vereist. Het hele leven vind je in geconcentreerde vorm immers terug binnen de vier muren van je huis!