GUERILLA GARDENING

Het zaaien of planten van bloemen en andere gewassen op willekeurige grond, zoals gemeentetuinen, gemeentelijke grond, voor het doel geschikt gemaakte stoepen of straten of braakliggende terreinen en velden. Dit gebeurt al dan niet met toestemming.
Het wordt steeds vaker vaak gedoogd. Gemeenten stellen wel vaak regels op voor stoeptuintjes.
Guerilla farming is de term die wordt gebruikt als het vooral om eetbare gewassen gaat.
guerilla-tuin-auto-k
Inmiddels is er ook een algemene website: guerillatuin.nl.
Op deze site kan je je ervaring delen rondom Guerilla Gardening.

Lees verder onder Stadslandbouw en Lokale Initiatieven