GRONDSTOFFEN

Onder grondstoffen worden materialen verstaan die in een proces gebruikt worden om iets te maken of te fabriceren. Natuurlijke grondstoffen zijn stoffen die in de natuur gevonden worden, zoals vruchtbare aarde, olie, mineralen, hout en andere gewassen.

De aanwezigheid van natuurlijke grondstoffen in een land is vaak bepalend voor de rijkdom, status in de wereldeconomie en politieke invloed. De OPEC-landen met hun veelal grote voorraden olie zijn hier een voorbeeld van.

De laatste jaren blijkt dat een aantal van deze grondstoffen steeds schaarser worden, bijvoorbeeld: aardolie, aardgas, steenkool, fosfaat en metaalerts (met name van de zeldzame aardmetalen die veel in elektronica worden gebruikt).
Het is daarom van belang dat economieën zo min mogelijk afhankelijk zijn van eindige grondstoffen en zich meer richten op hernieuwbare grondstoffen. Zo zal hout, mits verstandig beheerd, niet opraken.
Andere grondstoffen die niet snel zullen opraken zijn onder andere klei voor de productie van bakstenen en zand voor de productie van glas. Dat geldt overigens niet overal: in China bijvoorbeeld is onvoldoende klei om om bakstenen huizen te kunnen bouwen zoals we dat in Nederland gewend zijn; daar zou álle (vruchtbare) grond voor afgegraven moeten worden…

In feite is hout een veel geschikter bouwmateriaal: het groeit weer aan én het legt CO₂ vast!

Een filmpje van One World: