GL200x150GROENE LOPER

Onder de naam “De Groene Loper” zijn er overal in het land diverse initiatieven om bewoners en bedrijven te betrekken bij natuur, landschap en biodiversiteit, ofwel hun eigen natuurlijke leefomge­ving.
Het idee is dat betrokkenheid bij de natuur duurzaam handelen en zorgzaam omgaan met de natuur stimuleert en zo bijdraagt aan de kwaliteit van de natuur en het landschap.