GROENE | DUURZAME ENERGIE

Energie uit oneindige bronnen, zoals de energie van de zon, direct (straling) dan wel indirect (waterkracht, golfslag, getijde-energie, wind) of uit de aarde (in de vorm van geothermische energie) wordt “duurzame energie” genoemd. In het totale productieproces is de schade aan het milieu beperkt, de uitstoot van CO₂ is verwaarloosbaar klein. Er wordt hierbij gesproken over “oneindige bronnen”.
Ook “groene energie” is een veel gebruikte term.
Groene stroom is stroom dat op bovengenoemde wijze wordt geproduceerd, onder groen gas wordt gas uit biologische processen verstaan (biogas, gas uit vergisting) en al het andere gas waarvan de CO₂-productie wordt gecompenseerd.
Er wordt – met name door klimaatsceptici – altijd flink gediscussieerd over hoe duurzaam groene energie is, als er toch producten met een beperkte levensduur voor moeten worden ontwikkeld, zoals windmolens, zonnepanelen e.d.
Het voordeel van “oneindige bronnen” t.o.v. “fossiele energie” neemt hoe dan ook in een snel tempo toe, met name door de steeds moeilijkere winning van fossiele brandstoffen en de grote milieuproblemen daarbij, en de steeds hogere rendementen en betere productiemethoden aan de “groene” kant.

Blauwe energie:
energie die stamt uit osmose, dat wil zeggen uit verschillen in zoutconcentratie van twee watermassa’s
zie nl.wikipedia.org/…Blauwe_energie