GELD

Wikipedia:

Geld is enig object dat in een bepaald land of binnen een gegeven sociaal-economische context algemeen wordt aanvaard als betaling voor goederen en diensten en de terugbetaling van schulden.
Als belangrijkste functies van geld onderscheidt men: ruilmiddel, rekeneenheid, oppotmiddel en incidenteel ook als eenheid voor uitgestelde betalingen.

Wat ontbreekt in deze definitie is dat het een sturend en politiek middel is, dat het gebruikt wordt om (economisch) beleid te beïnvloeden en macht uit te oefenen.
De bereidheid van banken om je geld te lenen is afhankelijk van het verhaal dat je hebt, de rente is afhankelijk van het risico dat er door hén wordt ingeschat. Bob Hope: “Een bank leent je geld als je kunt bewijzen dat je het niet nodig hebt.”
Juist mensen, bedrijven, staten die het hard nodig hebben betalen de hoogste rente.
Allerlei duurzame en maatschappelijk verantwoorde initiatieven heb­ben eveneens nogal eens moeite om de boel gefinancierd te krijgen – het moet zich immers nog bewijzen…

In zo’n systeem wordt “duurzaamheid” en “maatschappelijk verant­woord ondernemen” (MVO) pas een item als het wél onmiddellijk geld oplevert…

Lees Bankieren om te zien dat het ook anders kan.

Hoe maak je geld?

 

Virtueel geld

Zoals ook uit het voorgaande filmpje blijkt, is geld al lang niet meer iets concreets. In vroeger tijden stond er nog goud tegenover, als op dit moment iedereen tegelijk naar “de bank” zou gaan om zijn geld op te eisen, zou blijken dat wat er werkelijk beschikbaar is slechts een fractie is van wat er in getallen op de rekeningen staat.
De wildgroei en manipulatie heeft zich onttrokken aan (overheids)toezicht en zorgt mede voor een toenemende verschillen tussen “arm” en “rijk”.
Als reactie hierop worden andere systemen ontwikkeld – zie ook onder Bankieren.
Bitcoin is er een van: Bitcoin is een vorm van elektronisch geld, en tevens de naam van de opensourcesoftware die is ontworpen om dit te gebruiken […] De peer-to-peertopologie van Bitcoin en het ontbreken van centrale administratie maakt het praktisch onmogelijk voor een overheid, of ieder ander, om de waarde van Bitcoins te manipuleren of meer inflatie te induceren dan er van tevoren is vastgelegd. Het ontwerp zorgt voor anoniem eigendom en overdracht van waarde. Zie verder op Wikipedia.

Geen geld

Uit het systeem stappen?
Er zijn steeds meer mensen die het helemaal zonder geld willen doen. Die kiezen voor lenen, ruilen, geven en ontvangen.
En daar zijn ook websites over, bijvoorbeeld Geldloos Leven,
The Optimist: Mijn jaar zonder geld – Mark Boyle
Pagina in wording: “Geen geld

The Money Fix

met Nederlandse ondertiteling
De relatie van de maatschappij met het almachtige geld

bron: www.themoneyfix.org