GAT IN DE OZONLAAG

Dit is een gebied ongeveer ter grootte van Antarctica waar met name in het voorjaar de concentratie ozon beduidend lager is dan gewoonlijk.
Het nut van de ozonlaag is het filteren van een groot deel van het schadelijke UV-licht van de zon.
Door een groot scala van passende maatregelen, zoals het verbie­den van veel soorten drijfgassen en koelvloeistoffen (CFK’s) en een beter geregelde procedure bij de afvalverwerking is de hoeveelheid uitgestoten schadelijk gas aanzienlijk afgenomen.
Omdat de schadelijke stoffen echter nog heel lang in de atmosfeer blijven is het probleem niet van de baan. Zie ook Wikipedia.
Het gat groeit op dit moment niet meer. Naar verwachting zal het nog ongeveer 50 jaar duren voordat de ozonlaag weer geheel is hersteld.
Het gat heeft ook invloed op het klimaat.

KNMI:
“Het effect van het Antarctische ozongat op het klimaat aan het aardoppervlak wordt steeds duidelijker zichtbaar in de oppervlakte­temperatuur en de windpatronen.” 
Zie ook het gat in de ozonlaag door de jaren heen.