GAS

Er wordt op de energiemarkt ook Groen Gas aangeboden. In de praktijk is dit gewoon aardgas, maar de CO2-uitstoot hiervan wordt gecompenseerd. Greenchoice onderscheidt daarbij bosgecompenseerd groen gas en CO2 gecompenseerd groen gas.

Biogas wordt nu nog op vrij kleine schaal geproduceerd (o.a. uit rioolslib, mest en agrarisch afval). Dit wordt vaak ter plaatse omgezet in elektriciteit. 
Daarnaast wordt er “Groengas” aangeboden voor gebruik in auto’s.

Bij gebrek aan een gasaansluiting en toch de behoefte om gas te gebruiken, kunnen er losse tanks met flessengas (propaan, butaan of een mengsel – lpg) worden aangeschaft. Ook kan er op het eigen terrein een grote opslagtank worden geplaatst die door een bedrijf op afroep kan worden (bij)gevuld. Bij voldoende druk wordt dit gas bij kamertemperatuur vloeibaar, waardoor de dichthoud groot wordt.
Het gas bevat naar verhouding meer koolstof dan aardgas en draagt daardoor sterker bij aan het broeikaseffect.