FLORA & FAUNA

Flora en fauna, planten en dieren, zijn onlosmakelijk verbonden met kwaliteit van leven. Ze zorgen voor een aantrekkelijke omgeving en vormen onze bron van voedsel en grondstoffen. Planten en bomen en het bodemleven zijn verantwoordelijk voor het omzetten van uitgestoten CO₂ in zuurstof en voedingsstoffen.

Bij flora en fauna denken we het eerst aan de natuur die direct waarneembaar is en daarmee van invloed is op ons leven. Het wordt echter steeds duidelijker hoe belangrijk ook het microbiologisch evenwicht, de biodiversiteit, voor de mens is. Verstoring van dit evenwicht kan ernstige gevolgen met zich meebrengen.
Met name de rol van de bodem, de bovenste centimeters van de aarde met al het aanwezige bodemleven, is te lang zwaar onderschat.

Zie ook onder Klimaatverandering.