EPN | EPC

De energieprestatienormering (EPN) komt uit het bouwbesluit.
Hierin wordt in een getal toegekend aan de vereiste energiezuinigheid van nieuwbouw. Op dit moment moet iedere nieuwbouw woning voldoen aan een EPC van 0,6 (april 2012). Hoe kleiner het getal, hoe beter de prestatie. De index (EnergiePrestatieCoëfficient) is het resultaat van een genormeerde berekening en geeft het te verwachten gebouwgebonden energiegebruik aan van verwarming/koeling, warm tapwater en verlichting.
De EPN geeft de mogelijkheid om zelf te kiezen waar de nadruk van besparende maatregelen ligt. Zo kan een lagere isolatiewaarde worden gecompenseerd door betere prestaties van de installaties.

Het getal is slechts een indicatie want gebaseerd op een referentiejaar voor het buitenklimaat en op standaard bewonersgedrag. Het huishoudelijk energiegebruik wordt niet in de berekening betrokken.

Ook voor deze norm geldt dat die achterloopt op de mogelijkheden en ontwikkelingen.