ENERGIEKEUZE

Elektra
Op dit moment is de tendens waarneembaar dat steeds meer energieoverdracht plaats vindt via elektriciteit.
Dit heeft te maken met het relatief eenvoudige transport, het gemak van de uitwisselbaarheid van de opbrengst van veel soorten productiepunten en het gegeven dat alternatieve bronnen zoals zonnecellen en windmolens ook elektrische energie leveren.

Aardgas (en waterstof)
Aardgas is een eindig product.
Hoewel er ontwikkelingen gaande zijn om piekopbrengsten van zon- en windsystemen om te zetten naar waterstof (en methaan – deze laatste zou weer via het aardgasnet gedistribueerd kunnen worden) lijkt het voor de hand liggend om bij nieuwbouw uit te gaan van alleen elektrische energie.
Waterstof is overigens wel bij te mengen bij aardgas – tot 20% gaat probleemloos. Ook is waterstof via brandstofcellen prima om te zetten in elektriciteit.
Het bewaren is nog lastig. Er zijn overigens veelbelovende ontwikkelingen gaande om dat probleem op te lossen.

Biogas
Het zou kunnen dat het op kleinere schaal zinvol en rendabel is lokaal organisch afval via vergisten om te zetten in biogas. Het residu is als compost verwerkbaar.

Z☼N
Voor de productie van warmte en warm tapwater kan de zon uiteraard ook worden ingezet. Warmte-Koude-Opslag (WKO) in combinatie met een warmtepomp lijkt als aanvulling een rendabele manier te worden om met die wisselende opbrengsten om te gaan. Met name als woningen steeds beter geïsoleerd worden kan aan de vraag steeds gemakkelijker worden voldaan.