ENERGIENULWONING

Of: Energienotanul-woningen

In een energienulwoning worden dezelfde principes toegepast als in een passiefhuis, maar wordt ook zoveel energie opgewekt (vooral met behulp van zonne-energie) dat over het jaar genomen de productie het verbruik evenaart of zelfs overtreft.
Op dit moment is nagenoeg het punt bereikt dat het bouwen van nul-energiewoningen rendeert.

Lees meer