ENERGIE & CO₂

Energie en CO₂-emissie als gevolg van de productie van voedsel.

Zo’n 40% van de energie-inhoud van regulier geproduceerde gewassen is gebaseerd op fossiele brandstof: nodig voor de productie van kunstmest, bestrijdingsmiddelen, landbouwwerktuigen, verwerking en transport.
Deze methode heeft tevens een zeer schadelijk effect op het bodemleven, dat op zich weer een belangrijke rol speelt bij het vastleggen van CO₂.

Voor de productie van een kilo vlees is 14,7 maal zoveel energie nodig als voor de productie van een kilo aardappelen.
Bron: Animal Freedom

“Een vegetariër in een PC-Hooft-tractor is milieuvriendelijker dan een vleeseter op de fiets.”