ENERGIE ALGEMEEN

Informatie voor uw persoonlijke energiekeuze vindt u onder ‘Gebruik en Gedrag‘, bouwkundige aspecten, installaties en apparatuur komen aan bod in de verschillende paragrafen onder het thema ‘Huis & Tuin‘.

In dit hoofdstuk staan de algemene aspecten – ook wereldwijd – genoemd.
Om een indruk te krijgen van de voorraden en het gebruik van de fossiele brandstoffen is dit een boeiende site. Waarop overigens nog meer wetenswaardigs is te vinden over de stand op onze planeet.

Achtergronden en uitleg
• tegenlicht.vpro.nl/… de-groene-transitie… de-groene-masterclass
• energiefeiten.nl
• De zes belangrijkste misvattingen…

Inspiratie
• new-energy.tv
buurtenergie

Duurzaam Nieuws
• Kolen- en kerncentrales kunnen dicht